Activitats

El Club de Go la Pedra organitza diversos tipus d’activitats. Entre d’altres:

  • Torneig Go Seigen Barcelona (Febrer)
  • Activitat d’estiu (torneig, seminari, etc)
  • Cursets d’iniciació
  • LLiga interna
  • Comentaris de partides i classes
  • Simultànies