Torneig d’estiu
Torneo de verano
Summer tournament

torneig d'estiuLink a català

Link a español

Link to English

 

 Facebook page

 

El club us convida a participar al torneig d’estiu de La Pedra!

 • Quan?
  • 8 i 9 de Juliol de 2017
 • Rondes?
  • Inscripció el dissabte a les 9:00
  • 3 rondes dissabte (10:00, 15:00, 18:30)
  • 2 rondes diumenge (9:30, 12:30)
  • Entrega de premis a les 15:00
 • Com?
  • Torneig de classe A, 1 hora per jugador, 3 byoyomis de 20 segons
 • On?
 • A mes,

Els premis pel 3 millors classificats son: 150€, 100€ i 50€. A mes, tindrem premis en material per als guanyadors de 4 i 5 partides.

Drets d’inscripció:

 • Abans de 1 de juliol:
  • Menors de 18 anys o per sota de 18kyu: 15€
  • Membres de La Pedra, AEGO, o estrangers: 20€
  • Altres: 25€
 • Del 1 de juliol fins al torneig: +5€ extra al preu
 • El pagament es pot realitzar per:
  • PayPal, al compte bcntournament@gmail.com
  • Transferencia, al compte
   • Número de compte: 2013 0624 60 0200417378
   • Codi IBAN: ES65 2013 0624 60 0200417378
   • Codi Swift (BIC): CESCESBBXXX
   • Banc: Caixa de Catalunya
   • Titular: Carles Triana
   • Concepte: Estiu + el teu nom

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a bcntournament@gmail.com

Llista d’inscrits.


¡El club os invita a participar en el Torneo de Verano de  La Pedra!

 • ¿Cuándo?
  • 8 y 9 de julio de 2017
 • ¿Horario?
  • Inscripción sábado a 9:00
  • 3 rondas sábado (10:00, 15:00, 18:30)
  • 2 rondas domingo (9:30, 12:30)
  • Entrega de premios a 15:00
 • ¿Cómo?
  • Torneo de clase A, 1 hora por jugador, 3 byoyomis de 20 segundos
 • ¿Dónde?
 • Además,

Los premis a los 3 mejores clasificados serán: 150€, 100€ y 50€. Además, habrán premios en material para los ganadores de 4 y 5 partidas.

Derechos de inscripción:

 • Antes del 1 de julio:
  • Menores de 18 años o por debajo de 18kyu: 15€
  • Miembros de La Pedra, AEGO, o extranjeros: 20€
  • Otros: 25€
 • Del 1 de julio hasta el torneo: +5€ extra sobre el precio
 • El pago puede hacerse mediante:
  • PayPal, a la cuenta bcntournament@gmail.com
  • Por transferencia, a la cuenta
   • Número de cuenta: 2013 0624 60 0200417378
   • Código IBAN: ES65 2013 0624 60 0200417378
   • Código Swift (BIC): CESCESBBXXX
   • Banco: Caixa de Catalunya
   • Titular: Carles Triana
   • Concepto: Estiu + tu nombre

Para cualquier duda, contactad con nosotros en bcntournament@gmail.com

Lista d’inscritos.


La Pedra Go club is pleased to invite you to join Barcelona’s Summer Tournament!

 • When?
  • July, 8th & 9th 2017
 • Schedule?
  • Registration on Saturday at 9:00
  • 3 rounds on Saturday (10:00, 15:00, 18:30)
  • 2 rounds on Sunday (9:30, 12:30)
  • Price giving ceremony at 15:00
 • How?
  • European A class tournament, 1 hour per player, plus 3 byos 20 seconds
 • Where?
 • Moreover!

Prizes will go (for Top 3) as follows: 150€, 100€ i 50€. Moreover, there will be prizes for winners of 4 and 5.

Registration fee:

 • Before July 1st:
  • Under 18 anys or under 18kyu: 15€
  • National Go Assoc members, foreigners: 20€
  • Other: 25€
 • From July 1st on, add +5€ extra to the fee
 • You can pay using:
  • PayPal, to bcntournament@gmail.com
  • Wire transfer, to this Spain bank account:
   • IBAN: ES65 2013 0624 60 0200417378
   • Swift (BIC): CESCESBBXXX
   • Bank: Caixa de Catalunya
   • Owner: Carles Triana
   • Concept: Estiu + el teu nom

On doubt, please contact us via email: bcntournament@gmail.com

Player list.